DUPLIKAT ŚWIADECTWA

- podanie do wypełnienia - do pobrania

- informacja o opłacie skarbowej:
   - za duplikat legitymacji szkolnej - do pobrania
   - za duplikat świadectwa szkolnego - do pobrania

- duplikat świadectwa / dyplomu wydanego przez OKE na stronie:

http://oke.lomza.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=104&Itemid=92