HARMONOGRAM EGZAMINÓW ZAWODOWYCH
- sesja czerwiec / lipiec 2017 „stara” i „nowa” forma -
harmonogram
Imienny wykaz zdających
wywieszony zostanie w gablocie przy sekretariacie szkoły

 

UWAGA! (nowe)

Terminarz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie/zawodowe - czerwiec 2017 r. - czytaj

 

UWAGA !

Dotyczy absolwentów, którzy chcą przystąpić do poprawy tzw. „STAREGO” egzaminu zawodowego

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej, technikum, technikum uzupełniającego  przeprowadzony zostanie w roku szkolnym 2016/2017 po raz ostatni.

Termin składania deklaracji: 20 grudnia 2016 r.

W załączeniu - deklaracja i harmonogram

EGZAMIN ZAWODOWY 2017

HARMONOGRAM EGZAMINÓW:

HARMONOGRAM EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE     
w ZAWODZIE  w sesji styczeń - luty  2017
- czytaj
HARMONOGRAM egzaminu zawodowego - czytaj

DEKLARACJA przystąpienia do egzaminu zawodowego - czytaj

Uczniowie / absolwenci, którzy chcą przystąpić do sesji egzaminacyjnej czerwiec-lipiec 2017 r.

zobowiązani są do złożenia deklaracji najpóźniej do dnia 16 lutego 2017 r. według „nowej” formuły.