HARMONOGRAM EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE w ZAWODZIE
- sesja styczeń / luty 2018 - harmonogram
Imienny wykaz zdających
wywieszony zostanie w gablocie przy sekretariacie szkoły

Deklaracja przystąpienia do egzaminu (pdf)