NOWE!!!

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W SESJI WIOSENNEJ 2016/17 - część ustna - czytaj

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W SESJI WIOSENNEJ 2016/17 - część pisemna - czytaj

UWAGA !!!

Przypomina się, że na egzaminie maturalnym

O B O W I Ą Z U J E

strój galowy,

dowód tożsamości ze zdjęciem i nr PESEL,czarny długopis/pióro.

Należy stawić się w szkole 30 minut przed wyznaczonym czasem

 

Szczegółowy (godzinowy) harmonogram matury ustnej

jest dostępny w gablocie przy pokoju nauczycielskim.

 

Bibliografia do prezentacji maturalnej - plik do pobrania
Absolwenci przystępujący do tzw. „starej” matury zobowiązani są do dostarczenia
bibliografii do prezentacji z j. polskiego do dyrektora szkoły najpóźniej do 4 kwietnia 2017 r. (wtorek)

 

Harmonogram egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2016/2017 - czytaj

Tematy maturalne z języka polskiego - czytaj

 

UWAGA WAŻNE!!!

Informacja dla absolwentów dotycząca odpłatności za egzamin maturalny - czytaj

 

Komunikat w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego

 w roku szkolnym 2016/2017 - czytaj

 

DEKLARACJE na egzamin maturalny:

Zał. 1 a - Deklaracja dla tegorocznych maturzystów i absolwentów LO/D z 2016/2017 - plik do pobrania

Zał. 1 d - Deklaracja dla absolwentów z lat ubiegłych, dla absolwentów dot. tzw. „starej” matury, przystępujących po raz pierwszy lub poprawiających wynik - plik do pobrania

 

WSZYSTKO O MATURACH W 2017 ROKU - na stronie OKE