WAGA!!!
HARMONOGRAM BADAŃ LEKARSKICH UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ GOSPODARCZYCH W ELBLĄGU
2017/2018
OBECNOŚĆ UCZNIÓW OBOWIĄZKOWA

zapoznaj się

***************

IFORMACJA

Sekretariat w czasie wakacji czynny do godz.15:00.

***************

Zespół Szkół Gospodarczych w Elblągu

 informuje uczniów, że termin egzaminów poprawkowych został wyznaczony na dni:

 29 sierpnia 2017 r. – godz. 9.00 i 10.30

 30 sierpnia 2017 r. – godz. 9.00

 Imienny wykaz został wywieszony w gablocie przy sekretariacie szkoły (I p.)

****************

*****************

List Minister Edukacji Narodowej - czytaj

****************

Zespół Szkół Gospodarczych w Elblągu zaprasza do składania ofert na wykonanie
„Odwodnienia i izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych
sali gimnastycznej Zespołu Szkół Gospodarczych w Elblągu”
W załączeniu:
ogłoszenie - pobierz
przedmiar - pobierz
wzór umowy - pobierz
wzór oferty - pobierz

******************

UWAGA ABSOLWENCI TECHNIKUM 2017!
Od dnia 26 maja 2017 r. (pątek) od godz. 9:00 można odebrać w sekretariacie szkoły
DYPLOM potwierdzający PEŁNE kwalifikacje zawodowe tj. zdanie obu kwalifikacji
oraz SUPLEMENTY w j. polskim i j. angielskm.
Po odbiór należy stawić się z dowodem osobistym.

******************

LIST MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ DO RODZICÓW - czytaj

***********************

HARMONOGRAM EGZAMINÓW ZAWODOWYCH
- sesja czerwiec / lipiec 2017 „stara” i „nowa” forma -
harmonogram
Imienny wykaz zdających
wywieszony zostanie w gablocie przy sekretariacie szkoły

***********************

List Wojewody Warmińsko-Mazurskiego do dyrektorów szkół z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej - czytaj

***********************

NOWE - Terminarz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie/zawodowe - czerwiac 2017 r. - egzaminy zawodwe

********************

UWAGA!!

Rekrutacja na rok szkolny 2017/18 - czytaj

******************

Karta informacyjna dla szkół w związku z wprowadzaną reformą oświatową - czytaj

******************

List Ministra Edukacji Narodowej do Rodziców i Opiekunów - czytaj

*******************
Nasza szkoła otrzymała certyfikat promujący honorowe oddawanie krwi - certyfikat

*************************

Życzenia Prezydenta Elbląga na Dzień Edukacji Narodowej - czytaj

**************************

UWAGA RODZICE!!!

Ogólne warunki ubezpieczenia NW - czytaj

***********************

JAK REAGOWAĆ NA CYBERPRZEMOC
Poradnik - czytaj

*****************************

UWAGA!!!

Nasza szkoła otrzymała certyfikat:
"Szkoła Przyjazna Żywieniu i Aktywności Fizycznej"

********************************

Zajrzyj koniecznie: kucharze (książka "Lekcje smaków" - czytaj)

********************************************************

Informujemy, że zmiany w planie na każdy dzień tygodnia są dostępne na oficjalnym profilu szkoły
na facebooku (nie wymaga logowania, odnośnik znajduje się na głównej stronie szkoły).