Konto Rady Rodziców

51 1020 1752 0000 0802 0003 0080

W polu "tytułem" wpisać: imię i nazwisko ucznia oraz klasę.